Choć mogłoby się wydawać inaczej – to jednak zasady informowania o wszczęciu przetargu nieograniczonego – unijnego nie zmieniły się zasadniczo. Tak samo jak wcześniej krokiem pierwszym, a tym samym rozpoczęciem całego procesu jest zamieszczenie ogłoszenia. Oczywiście musi mieć to miejsce publicznie dostępnej siedzibie zamawiającego, a równolegle – na witrynie w sieci internetowej.

Ważne: publikacja ta nie może nastąpić przed publikacją informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dalszy przebieg przetargu odbywa się w następujących krokach:

  • Czynności związane z publikacją informacji z otwarcia ofert
  • Czynności związane z badaniem ofert
  • Ocena ofert
  • Badanie pozostałych dokumentów wyłonionego wykonawcy

W ramach ostatniego punktu zostaje zarówno przeprowadzona rozmowa z wykonawcę, jak i badanie przedłożonych przez niego dokumentów. Jeśli są jakieś braki – należy je uzupełnić, a pomyłki naprawić. Jeśli dojdzie i tak do negatywnego wyniku badania zostają powtórzone czynności aż od oceny ofert.

Categories: Blog