Nikt nie powinien mieć problemu ze sprawdzeniem wiarygodności przetargu, bowiem Prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego. Również informacje na temat ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych są łatwo dostępne i klarowne. Jednak okazuje się, że mimo wszystko czasem dochodzi do wątpliwości.

Najczęściej ma to związek z mylącą treścią ogłoszenia, co może wprowadzać w błąd. Co wtedy? Gdy dochodzi do sytuacji, że organizator przetargu udostępnia SIWZ przedsiębiorcom w którym prowadzone postępowanie nazywa przetargiem nieograniczonym, w żadnym wypadku nie powinno się tego kojarzyć z trybem ustawowym, gdyż nadal wszystko odbywa się na kanwie przepisów kodeksu cywilnego.

Poza tym przy sprawdzaniu legalności przetargów należy zwrócić uwagę na:

  • bezstronność i obiektywność osób prowadzących postępowanie
  • jawność postępowania
  • sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • dokładność określenia przyczyn, dla których można unieważnić umowy.

To wszystko jest ważne przy określeniu prawidłowego postępowania przetargowego.

Categories: Blog