Biuro Rachunkowe Rosco Tax mieszczące się w Krakowie przy ul. Pod Dębami oferuje: kompleksowe usługi księgowe dla firm – osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych oraz spółek. Zakres działalności obejmuje podstawowe usługi księgowe, jak i dodatkowe usługi księgowe. Wszystko w konkurencyjnych cenach uzależnionych od ilości dokumentów i rodzaju działalności – wycena rozpoczyna się od kwoty 900 zł.

Podstawowe usługi księgowe

Podstawowe usługi księgowe są prowadzone sprawnie, rzetelnie i w terminie oraz obejmują zakładanie ksiąg rachunkowych (w tym opracowywanie zakładowego planu kont) oraz prowadzenie założonych ksiąg rachunkowych. Na to ostatnie składa się m.in:

  • – sporządzanie deklaracji PIT
  • – sporządzanie rocznych zeznań CIT
  • – prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
  • – prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • – prowadzenie ewidencji środków trwałych

Z dodatkowych usług księgowych dla firm biuro rachunkowe prowadzi dokumentację w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz obsługi kadrowo-płacowo-ubezpieczeniowej. Do tych pierwszych należy sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat, sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych GUS oraz tworzenie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego. W obsłudze kadrowo-płacowo-ubezpieczeniowej zawiera się natomiast sporządzanie list płac, sporządzanie rachunków, umów zleceń i umów o dzieło, sporządzanie i przekazywanie dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych do ZUS czy prowadzenie kart przychodów pracowników i zleceniobiorców.

Kontakt

ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków (Podgórze)

12 257 10 70

[email protected]

https://roscotax.pl/

Rosco Tax Sp. z o.o.

księgowość dla firm, biuro rachunkowe
Apply Now