Biuro kancelarii adwokackiej adwokat Małgorzaty Tokarz znajduje się w centrum Krakowa. Kancelaria udziela porad prawnych, prowadzi negocjacje przedprocesowe, sporządza pisma procesowe, a także występuje w roli obrońcy przed sądem. Adwokat świadczy powyższe usługi w ramach kilku gałęzi prawa, także w sprawach prawa rodzinnego. Małgorzata Tokarz ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast aplikację sądową zdobyła w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie zatwierdzoną pozytywnym wynikiem egzaminu sędziowskiego.

Specjalista od prawa rodzinnego

Prawo rodzinne należy do prawa cywilnego i stanowi o wszystkich zasadach dotyczących prawnych regulacji rodziny. W zbiór tych przepisów wchodzą zarówno sprawy majątkowe, jak i pozamaterialne. W drugiej kwestii szczególne znaczenie mają dosyć częste problemy dotyczące ustalenia dalszego funkcjonowania rodziny (np. po rozwodzie rodziców) polegające na ustaleniu stosunków między poszczególnymi członkami rodziny, jak i osobami spoza niej. Najczęściej rodziny zgłaszają się do adwokata, kiedy występuje między nimi jakiś spór lub pragną przeciwdziałać jego wystąpieniu. Rola prawnika polega na empatycznej kooperacji ze stronami, jednocześnie działaniu w świetle przepisów prawa, mając na szczególnym względzie dobro najmłodszych, czyli dzieci.

Zgłoszenie się do adwokata pozwala rozeznać się w swoich prawach i obowiązkach, co nie tylko znacząco redukuje stres wynikający z przeżywanej sytuacji, ale również pozwala podjąć właściwe kroki przedprocesowe. Jeśli klient pojawia się w kancelarii w trakcie trwania rozprawy sądowej może liczyć na zaangażowaną pomoc pełnomocnika, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa i pomyślny przebieg sprawy. To również wartościowy ogląd sytuacji z zewnątrz, pozbawiony subiektywnych uczuć, oceniający sprawę rzeczowo i obiektywnie.

W każdej sprawie dotyczącej prawa rodzinnego zadaniem adwokata jest towarzyszenie klientowi oraz wprowadzenie takich kroków prawnych, które pozwolą rozwiązać sytuację w możliwie korzystny sposób. W jakich sytuacjach można się zgłosić do kancelarii? Oto przykład najpopularniejszych spraw związanych z prawem rodzinnych, w których uczestniczy kancelaria Małgorzaty Tokarz:

– rozwód
– ustalenie kontaktów z dzieckiem
– ustalenie władzy rodzicielskiej
– ustalenie alimentów
– sprzedaż mieszkania przez osobę małoletnią
– odrzucenie lub przyjęcie spadku

Dane Kontaktowe

Adwokat Małgorzata Tokarz

Adres: ul. Sereno Fenn’a 12/1 31-143 Kraków

NIP: 6772056825

REGON: 356741440

Telefon: +48 600 824 538

E-mail: [email protected]

Adwokat Małgorzata Tokarz

adwokat, prawnik, kancelaria adwokacka, prawo, prawo rodzinne, rozwody, podział majątku
Apply Now